Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

Zdecydujkimjestes

September 13 2018

Zdecydujkimjestes
0608 802a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Zdecydujkimjestes
Zdecydujkimjestes
4418 a6cf
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaeternaljourney eternaljourney
Zdecydujkimjestes
8994 8949 500
Reposted frommartrol martrol viairmelin irmelin
Zdecydujkimjestes
4418 a6cf
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaeternaljourney eternaljourney
Zdecydujkimjestes
Nie oddzwonię, nie odpiszę. Obie dłonie mam zajęte spróbuj źle o mnie nie myśleć.
— Małpa & Włodi- Po sygnale
Reposted frompastelowe pastelowe viairmelin irmelin

February 22 2018

Zdecydujkimjestes
1472 439a 500
Paweł Uchorczak 
Reposted fromflesz flesz viaseverak severak
Zdecydujkimjestes
0531 a044
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viagreywolf greywolf
Zdecydujkimjestes
1398 016f 500
Reposted froms3 s3 viazupacebulowa zupacebulowa
Zdecydujkimjestes
0797 ae45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
Zdecydujkimjestes
Człowiek uwiel­bia uciekać, kiedy tyl­ko coś mu nie pa­suje. Pakuje swo­je myśli, tęskno­ty, uczu­cia i rzeczy, wciąga płaszcz obojętności, i ucieka. Nieważne gdzie. By­le jak najdalej od tego, co nie poszło po je­go myśli.
— Danka Pałęga
Reposted frompasazerka pasazerka vianayantara nayantara
Zdecydujkimjestes
1461 4dbf
Reposted fromsouvenirs souvenirs viatheatreofdream theatreofdream
Zdecydujkimjestes
1685 5980 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Zdecydujkimjestes
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek via28mm 28mm
0765 4bdb 500
Reposted fromwestwood westwood viagreywolf greywolf
Zdecydujkimjestes
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Zdecydujkimjestes
Zdecydujkimjestes
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viaSkydelan Skydelan
Zdecydujkimjestes
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl