Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

Zdecydujkimjestes
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaeternaljourney eternaljourney
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viaeternaljourney eternaljourney
Zdecydujkimjestes
voglio un pensiero superficiale che rende la pelle splendida | flickr - photo sharing!
Zdecydujkimjestes
Reposted fromheima heima viaeternaljourney eternaljourney
Zdecydujkimjestes
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Zdecydujkimjestes
Zdecydujkimjestes
7863 17dd
#akademiasztuki
Zdecydujkimjestes
Zdecydujkimjestes
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaeternaljourney eternaljourney
Zdecydujkimjestes
3478 6b76
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viacytaty cytaty
Zdecydujkimjestes
...nowy przybysz pyta miejscowego: "Jacy są ludzie w tym mieście?", a zagadnięty odpowiada pytaniem:"A jacy byli w poprzednim?". Przybysz mówi: "Złośliwi i nieprzyjemni". Miejscowy kwituje to krótko: "W takim razie i tu na takich trafisz". Następnego dnia kolejny nowy mieszkaniec wchodzi do baru i pyta gości, jacy są ludzie w tym mieście. Miejscowy pyta: "A jacy byli w poprzednim?". Przybysz odpowiada: "Życzliwi i szczodrzy" , na co miejscowy orzeka: "W takim razie i tu na takich trafisz". [...] Przyciągasz to, co masz w sobie. Gdziekolwiek pójdziesz, tam już jesteś.
— Regina Brett
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 viacytaty cytaty
Zdecydujkimjestes
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock vialonelygirl15 lonelygirl15
Zdecydujkimjestes
5335 3f64 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viacytaty cytaty
Zdecydujkimjestes

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

Reposted fromjaamaica jaamaica vialonelygirl15 lonelygirl15
Zdecydujkimjestes
Zauważyłaś, że książka po kilkakrotnym przeczytaniu staje się o wiele grubsza, niż była? [...] Jakby za każdym razem coś zostawało między kartkami: uczucie, myśli, odgłosy, zapachy... A gdy po latach zaczynam ją kartkować, odnajdujemy w niej nas samych, młodszych, innych... Książka przechowuje nas jak zasuszony kwiat; odnajdujemy w niej siebie i jakby nie siebie.
— Cornelia Funke
Reposted frommissljud missljud vialonelygirl15 lonelygirl15

June 28 2015

Zdecydujkimjestes
0752 1142
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viamanfredxoxo manfredxoxo
Zdecydujkimjestes
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Zdecydujkimjestes
5106 1e46 500
Coben "Zachowaj spokój"  2
Zdecydujkimjestes
5152 a400 500
Coben "Zachowaj spokój"  4
Zdecydujkimjestes
3653 3a72 500
Reposted frompeper peper viamanfredxoxo manfredxoxo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl